Медна компютърна мрежа Инструменти и измервателни уреди Клещи за кримпване RJ45

Кабелни канали за кабели Кабелни канали, подови, за монтаж върху под

Медна компютърна мрежа LAN кабели интернет UTP, FTP, S/FTP за компютърна мрежа

Медна компютърна мрежа Адаптери и удължители

Медна компютърна мрежа Конектори, куплунги – мъжки и женски

Медна компютърна мрежа Компютърни розетки, ключове и контакти за работно място и дома Компютърни розетки за вграждане в стена

Електрическа защита, UPS - непрекъсваемо захранване

Медна компютърна мрежа Инструменти и измервателни уреди LAN тестери

Медна компютърна мрежа Кабели свързващ пач кабел

Медна компютърна мрежа Стенни комуникационни шкафове

Медна компютърна мрежа Пач панели за комуникационния шкаф

Медна компютърна мрежа Компютърни розетки, ключове и контакти за работно място и дома Компютърни розетки за външен, повърхностен монтаж

Комутатори, суич, безжичен рутер за компютърна мрежа