Комутатори, суич, безжичен рутер за компютърна мрежа

Суич (комутатор) се използва за създаване на кабелна компютърна мрежа между 2 и повече компютри. Комутаторът е устройство което свързва повече устройства с Ethernet и знае кои компютри са свързани към него (запомня ги в своята MAC таблица), за да предаде компютърните пакети бързо. Суичовете могат да бъдат управляеми или неуправляеми, с гигабитови скорости или просто 100Mbps. Това е и единственият начин да "разклоните" един UTP/FTP кабел и да имате връзка с повече от един компютър. Когато е необходима Internet свързаност за повече от един компютър се използва рутер (при IPv4). Това устройство задължително има WAN порт, за връзка с интернет доставчика и LAN портове за вътрешните компютри. Когато рутерът има безжична функция, той може да свързва вътрешните компютри и по WiFi